Chính Sách Bảo Lưu

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bảo lưu khóa học tại Phát Âm Hay

1. QUY ĐỊNH BẢO LƯU

Học viên đang tham gia học tại Phát Âm Hay bất kể cấp độ nào, khi quyết định tạm dừng việc học vì lý do cá nhân và trong tương lai nếu muốn quay trở lại học tiếp sẽ cần phải thực hiện các yêu cầu sau:

1.1  Bài kiểm tra phát âm đầu vào:

Làm lại bài kiểm tra để được xếp cấp độ khóa học phù hợp theo tiêu chuẩn của PAH tại thời điểm quay lại học

1.2 Thời gian bảo lưu:

Học viên chỉ được bảo lưu khoá học trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông báo bảo lưu. Học viên chỉ được quyền bảo lưu 1 lần đối với 1 khoá học và không sang nhượng khóa học cho người khác. Học viên đã bảo lưu sang khoá học sau sẽ tham gia học lại theo sự bố trí sắp xếp của trung tâm và khi tham gia học lại, ngoài học phí chênh lệch sẽ cần đóng thêm 500.000 VND lệ phí bảo lưu. Học viên đã tham gia hơn 1/2 khóa học không được bảo lưu.

1.3. Học phí:

  • Với học viên vẫn nắm chắc các bài đã học đã hoàn thành >80% số lượng bài tập trong quá trình học trước khi bảo lưu:

Bù thêm khoản chênh lệch học phí nếu có để tiếp tục hoàn thành khóa (theo mức học phí được PAH quy định tại thời điểm quay lại học)

Ví dụ: Bạn đã học được ½ khóa Phát Âm Level 1 với học phí lúc học là 7.500.000 VNĐ, bạn bảo lưu và sau đó quay lại để học tiếp ½ khóa còn lại thì sẽ lấy mức học phí quy định tại thời điểm quay lại học trừ cho 7.500.000 VNĐ để ra khoản chênh lệch cần bù.

  • Với học viên không nắm chắc các bài đã học đã hoàn thành >80% số lượng bài tập trong quá trình học trước khi bảo lưu:

Bù thêm khoản chênh lệch học phí để học lại từ đầu khóa (theo mức học phí được PAH quy định tại thời điểm quay lại học)

Ví dụ: Bạn đã học được ½ khóa Phát Âm Level 1 với học phí lúc học là 7.500.000VNĐ, bạn bảo lưu và sau đó quay lại để học lại từ đầu thì sẽ lấy mức học phí quy định tại thời điểm quay lại học trừ cho 3.750.000VNĐ (học phí bạn chưa sử dụng đến) để ra khoản chênh lệch cần bù.

  • Với học viên vắng học trên 3 buổi không hoàn thành >80% số lượng bài tập: Không được bảo lưu không hoàn học phí.

Học viên sẽ đóng lại toàn bộ học phí để học lại từ đầu.

  • Với học viên bảo lưu nhưng không quay lại học nữa hoặc thôi học: Không hoàn học phí

2. NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BẢO LƯU

Với bản thân học viên: Quên bài, mất động lực, phải bù thêm học phí và không chắc thời điểm quay lại sẽ có sẵn lớp còn dư chỗ để nhận thêm học viên, giáo viên ở lớp mới có thể sẽ không phải giáo viên từng dạy ở lớp cũ

Với những người có liên quan: Có thể làm mất tinh thần của các bạn trong lớp và giáo viên đứng lớp

LIÊN HỆ ADMIN