fbpx

ALL VIDEOS, Bài Giảng Ngữ Điệu

Part 1: Ngữ điệu khi diễn tả thông tin chưa kết thúc.

Diem Le

angiele131

Ngữ điệu chính là cách chúng ta lên giọng hay xuống giọng ở một câu để diễn tả cảm xúc của người nói. Trong tiếng Anh, ngữ điệu rất quan trọng và cần được thể hiện giống như một dòng nhạc, một dòng suối chảy êm diệu và lưu loát.

Hôm nay chúng ta sẽ học phần 1 về ngữ điệu: Cách diễn đạt khi câu có phần suy nghĩ chưa kết thúc.

Nguyên tắc nói chung là:
(1) Giọng nâng lên thành dấu ngã trong tiếng Việt khi muốn điễn đạt một đoạn có thông tin chưa kết thúc.
(2) Khi thông tin đã kết thúc rồi, hạ giọng xuống ngay giúp dấu chấm.

Chúc các bạn học vui, nếu bạn có thắc mắc gì thì liên hệ với Ms. Diễm tại diemle@phatamhay.com hoặc facebook tại fb.com/phatamhay nhé.

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments

Leave a Comment

%d bloggers like this: