fbpx

Thẻ: phát âm hồ chí minh

Bài Giảng Ngữ Điệu | Tháng Mười Hai 21, 2016

Part 2: Ngữ điệu khi thông tin chưa kết thúc.

Ngữ điệu chính là cách chúng ta lên giọng hay xuống giọng ở một câu để diễn tả cảm xúc của người nói. Trong tiếng Anh, ngữ điệu rất quan trọng và cần được thể hiện giống như một dòng nhạc, một dòng suối chảy êm diệu và lưu loát.