fbpx

ALL VIDEOS, Bài Giảng Phát Âm

American /t/ pronounced like fast /d/

Diem Le

angiele131

Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình thích giọng Anh Mỹ hay giọng Anh Anh và làm sao để phân biệt chúng chưa nhỉ??

Ngày hôm nay, Phát Âm Hay chia sẻ đến các bạn cách phát âm “fast /d/” trong tiếng Mỹ. Nếu T nằm giữa 2 nguyên âm hoặc “double T” dù không nằm giữa 2 nguyên âm thì chúng ta sẽ phát âm T hay “double T” thành “fast /d/” . Lưu ý, không đọc thành “đ” như trong tiếng Việt vì như thế sẽ mạnh và giọng của chúng ta sẽ không hay, không “sexy” chút nào nhé.

Ví dụ:

we don’t say:                                        we say:

daughter                                                daughder

computer                                               compuder

settle                                                       seddle

bottle                                                      boddle

water                                                      wader

heater                                                     header

letter                                                       ledder

 

 

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment

%d bloggers like this: