fbpx

Thẻ: hoc anh van

ALL VIDEOS | Tháng Tám 22, 2017

Tongue twister with fast /d/ – part 2

Trong clip lần trước, Phát Âm Hay đã chia sẻ bài tập xoắn lưỡi với “fast /d/”. Ngày hôm nay cùng tiếp tục là một bài tongue twister khác với “fast /d/” nào!

Các bạn còn nhớ cách phát âm “fast /d/”?? Đối với những ai chưa nhớ, có thể xem lại những clips trước để ôn tập, hoặc cùng với Phát Âm Hay nhắc lại một số điều cần lưu ý nhé. Đối với âm T nằm giữa hai nguyên âm hoặc “double T” dù không nằm giữa hai nguyên âm thì âm T hay “double T” sẽ được phát âm thành “fast /d/”. Thật đơn giản phải không nào!!

Hôm nay sẽ là một bài Tongue twister vô cùng thú vị cho các bạn.