fbpx

Thẻ: cách phát âm nguyên âm /eɪ/

ALL VIDEOS | Tháng Tám 3, 2019

Pronunciation series: Cách Phát Âm Nguyên Âm Trong Tiếng Anh: /eɪ/

Nguyên âm /eɪ/ xuất hiện rất nhiều trong các từ mà chúng ta hay dùng như ‘ate’, ‘hate’, ‘age’. Tuy nhiên, bạn có chắc chắn rằng mình đang phát âm này một cách chính xác? Và liệu âm /eɪ/ khác hay giống so với tiếng Việt?