KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ PHÁT ÂM MIỄN PHÍ

Muốn biết trình độ phát âm hiện tại như thế nào? Hãy làm 2 bài tập bên dưới

Bài tập 1: Kiểm tra do máy chấm

Bài tập 2: Kiểm tra do giáo viên chấm

BẠN SẼ ĐƯỢC XẾP VÀO 1 TRONG 4 LỚP SAU

Hãy điền thông tin trước khi làm bài thi

© 2020 | Phát Âm Hay